Profile image

V.V.Srinivasa Rao

Violin (Carnatic)

M S Venkatasubramanium
R S Jayalakshmi
Sangeeta Swaminathan
23 collaborations

External Links(10)View all

Trichur C Narendran Layavinyasam SS 2014
Chaturmasya Gurupriya Sangeeta Upasana - Violin Dual recital by Sri V V Srinivasa Rao & Swathisri
VV SrinivasaRao Surya Violin Mandolin 01 Sri Vandhe Vasudevam Annamacharyar
VV SrinivasaRao Surya Violin Mandolin 05 Charukesi Adamodigalada T
VV SrinivasaRao Surya Violin Mandolin 07 Pooriya Thillana Trigokarnam V Iyer
VV SrinivasaRao Surya Violin Mandolin 02 Varali Seshachalanayakam Deekshithar
VV SrinivasaRao Surya Violin Mandolin 04 ChenchuKambhoji VaraRagaLaya T
VV SrinivasaRao Surya Violin Mandolin 06 Bujagini entanunnadu Annamacharyar
Vidwan. Shreyas Narayun @ Mahashivarathri Musical Night 2022
Entha Muddo - Thoopor Sairam