Profile image

Udupa Foundation

Organization

T M Krishna
H K Venkatram
Umayalpuram K Sivaraman
36 collaborations

Performances(1)View all

Carnatic Collective

All videos(14)View all

Carnatic Collective | Episode 10 | Tanam | Arun Kumar | R Achyutha Rao
Carnatic Collective | Episode 12 | Javali I Sukanya Ramgopal | Abhirama Bode
Carnatic Collective | Episode 1 | Thillana | Kumaresh Rajagopalan | Anirudha Bhat
Carnatic Collective | Episode 6 | Varna | Jayachandra Rao | Sindhu & Smitha
Carnatic Collective | Episode13 | Bhajan I Anoor Anantha Krishna Sharma | Sumanth Manjunath
Carnatic Collective | Episode 11 | Trishra Nade I H K Venkatram | Anil Parashara
Carnatic Collective | Episode 9 | Neraval | B Ravishankar | Hariharan | Ashok
Carnatic Collective | Episode 2 | Kalpanaswaram I Arjun Kumar | Heramb & Hemanth
Carnatic Collective | Episode 7 | Korappu | G Guruprasanna | Vishnuvardhana K
Carnatic Collective | Episode14 |  I Giridhar Udupa | Vaibhav Ramani
Carnatic Collective | Episode 5 | Kriti | Dr. Jayanthi Kumaresh | Akshay Anand
Carnatic Collective | Episode 3 | Khanda Nade I Bangalore Amrit | Mysore Karthik
Carnatic Collective | Episode 4 | RTP | H S Sudhindra | Bhargavi Venkatram
Carnatic Collective | Episode 8 | Kriti | Mishra Nade | Mysore Nagaraj | Adamya R