Profile image

Trivandrum N Sampath

Violin (Carnatic)

Palghat Ramprasad
Trichy Sankaran
Gopalakrishnan K V
45 collaborations

Performances(5)View all

Anahita & Apoorva - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha
Karedare Darushanavanu - Anahita & Apoorva - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha
 Ranganatham Anisham - Anahita & Apoorva - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha
Paahimam Ratnachala - Anahita & Apoorva - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha
Raaju Vedala - Anahita & Apoorva - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha

All videos(5)View all

Free
Promo - Anahita & Apoorva - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha
Karedare Darushanavanu - Anahita & Apoorva - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha
 Ranganatham Anisham - Anahita & Apoorva - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha
Paahimam Ratnachala - Anahita & Apoorva - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha
Raaju Vedala - Anahita & Apoorva - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha

External Links(29)View all

VASANTHOTHSAVAM Music & Dance Festival 2023 Day -07
Easwar Ramakrishnan-Vocal
Manavyala kim - Nalinakanthi Udupi S Srinath
Bagayanayya- Chandrajyothi-Adi- Thyagaraja
Parivadini LIVE- Thematic Concert by Vid. Palkulankara Ambika Devi @Naada Inbam
Parivadini LIVE- Vid. Palkulankara Ambika Devi @Naada Inbam 23 Dec 2014
Ranjani Memorial Trust Concert Series - 2019  - Prasanna Venkatram, Chennai
Ranjani Memorial Trust Concert Series - 2019  - Prasanna Venkatram, Chennai
Ranjani Memorial Trust Concert Series - 2019  - Prasanna Venkatram, Chennai
Ranjani Memorial Trust Concert Series - 2019  - Prasanna Venkatram, Chennai
Ranjani Memorial Trust Concert Series - 2019  - Prasanna Venkatram, Chennai
Ranjani Memorial Trust Concert Series - 2019  - Prasanna Venkatram, Chennai
Ranjani Memorial Trust Concert Series - 2019  - Prasanna Venkatram, Chennai
Ranjani Memorial Trust Concert Series - 2019  - Prasanna Venkatram, Chennai
Ranjani Memorial Trust Concert Series - 2019  - Prasanna Venkatram, Chennai
Remembering Guru Karaikudi Mani. Ep 1 Sourashtram Manirang
Remembering Guru Karaikudi Mani. Ep 1 Sourashtram Manirang
Remembering Guru Karaikudi Mani. Ep 1 Sourashtram Manirang
Remembering Guru Karaikudi Mani. Ep 1 Sourashtram Manirang
Remembering Guru Karaikudi Mani Ep 2 RTP Aadi
Remembering Guru Karaikudi Mani Ep 2 RTP Aadi
Remembering Guru Karaikudi Mani Ep 2 RTP Aadi
Remembering Guru Karaikudi Mani Ep 4 Sankeerna Chappu
Remembering Guru Karaikudi Mani Ep 4 Sankeerna Chappu
Remembering Guru Karaikudi Mani
cAla kallalADu_Arabhi_S Ratnakaran
Remembering Guru Karaikudi Mani Ep 5
Remembering Guru Karaikudi Mani Ep 3
Maarga Festival l Vijayagopal Flute l Carnatic  Concert l 29th Dec 2019 l Day 03