External Links(10)View all

Pakkala Ramdas-Violin-Podhigai TV 19-Jan-2018 9-30 am
Anandasagara - Dr Premeela Gurumurthy
Lalgudi 90 | Varnam l Kannada l Adi l Pakala Ramadas l P. Giridhar l Carnatic Music | Violin
Smt Padmavathy Nagarajan-Podhigai TV
Isai Natya Nataka Vizha -  2022 - 23 l Dr Premila Gurumurthy l Narada Gana Sabha
Yuva Sangeeth Rachana - Laya Mahesh Violin solo #violin #Carnatic #2021 #Chennai #Singapore
Lalgudi 90 | Varnam l Kannada l Adi l Pakala Ramadas l P. Giridhar l Carnatic Music | Violin
Lalgudi 90 | Varnam l Kannada l Adi l Pakala Ramadas l P. Giridhar l Carnatic Music | Violin
Isai Arangam Pakala Ramadas violin, T.R.Sundaresan Mridangam, S.V.Ramani Ghatam, R.Raman Morsing.
Pakala Ramadas and P.Giridhar Lalgudi 90