Profile image

Mysore V Srikanth

Violin (Carnatic)

Abhishek Raghuram
Arjun Kumar
Rajashekar Bhimachar
40 collaborations

Performances(2)View all

Gayathri Venkataraghavan - Mysore Asthana Sangeethotsava 2019 - Bharatiya Samagana Sabha
Gayatri Venkataraghavan - Vasantha Panchami 2020 - Bharatiya Samagana Sabha

All videos(3)View all

Ganesha Stotram - Gayathri Venkataraghavan - Mysore Asthana Sangeethotsava 2019 - Bharatiya Samagana Sabha
Bharati Deviya Nene - Gayathri Venkataraghavan - Mysore Asthana Sangeethotsava 2019 - Bharatiya Samagana Sabha
Chakkani Raja - Gayathri Venkataraghavan - Mysore Asthana Sangeethotsava 2019 - Bharatiya Samagana Sabha

External Links(10)View all

Carnatic Music Demonstration: Mridangam Solo (Part 1/3)
Carnatic Music Demonstration: Viriboni (Part 1/2)
Carnatic Music Demonstration: Mridangam Solo (Part 2/3)
Carnatic Music Demonstration: Viriboni (Part 2/2)
Carnatic Music Demonstration: Mridangam Solo (Part 3/3)
PARAMPARA - Sumitha Vasudev Vocal
darbari kanada tillana and mangalam
Bharat Ratna Vid. M. S. Subbulakshmi - Birthday l Speech l Sri .M.Kriskna Murthy &Sri .V.Shrinivasan
Rama Rama - Daasarpana - M L Vasantha Kumari (Full Verson)
Hari Narayana - Daasarpana - M L Vasantha Kumari (Full Verson)