Profile image

Kaushiki Chakraborty

Vocal (Hindustani)

Murad Ali Khan
Ojas Adhiya
Ajay Joglekar
8 collaborations

Performances(1)View all

Kaushiki Chakraborty - Vasantha Panchami 2020 - Bharatiya Samagana Sabha

All videos(5)View all

Free
Promo - Kaushiki Chakraborty, Ambi Subramaniam - Vasantha Panchami 2020 - Bharatiya Samagana Sabha
Raag Saraswati - Kaushiki Chakraborty - Vasantha Panchami 2020 - Bharatiya Samagana Sabha
Jaya Jagadeeshwari Mata Saraswati - Kaushiki Chakraborty, Ambi Subramaniam - Vasantha Panchami 2020 - Bharatiya Samagana Sabha
Aaye Na Balam Ka Karun Sajani - Kaushiki Chakraborty, Ambi Subramaniam - Vasantha Panchami 2020 - Bharatiya Samagana Sabha
Raag Bageshri - Kaushiki Chakraborty - Vasantha Panchami 2020 - Bharatiya Samagana Sabha