Profile image

C N Chandrashekharan

Violin (Carnatic)

Subhashini Parthasarathy
Kottayam G Santoshkumar
Trivandrum D Rajagopal
3 collaborations

External Links(15)View all

Violin duo_C.N.Chandrasekhar, C.N.Thyagarajan_kaligiyunte_kIravAni
Violin duo_C.N.Chandrasekhar, C.N.Thyagarajan_paridAnamichithe_bilahari
Violin duo_C.N.Chandrasekhar, C.N.Thyagarajan_venkaTAchala nilayam_sindhubhairavi
Violin duo_C.N.Chandrasekhar, C.N.Thyagarajan_siddhi vinAyakam_chAmaram
ramakathasuda madhyamavathi Thyagarjar C N Chandrasekarviolin AIR Sngt Smln Direct FM Amritvarshan
manasaetulo malayamarutam Thyaharajar C N Chandrasekar violin
C N Chandrasekar violin vanajakshi varnam kalyani
varavallabha hamsadwani GNBs C N Chandrasekar violin
ramaniyeda karaharapriya Thyagarajar C N Chandrasekar violin + thani 17 02 2019
neranamite kanada Ramanathapuram Srinivasa Iyengar  C N Chandrasekar (17 02 2019) (jrm)
C N Chandrasekar violin sidhivinayakam shanmukhapriya Patnam Subramania Iyer
sidhivinayakam shanmughapriya Dikshitar  C N Chandrasekar violin (17 02 2019) (jrm)
venkatachalanilayam sindhubhairavi Purandaradasar C N Chandrasekar violin 17 02 2019
nee dayarada vasanthabhairavi Thyagarajar C N Chandrasekar violin 17 02 201 (jrm)9
ganamurte ganamurti Thyagarajar  C N Chandrasekarviolin 17 02 2019 (jrm)