Profile image

Charulatha Ramanujam

Violin (Carnatic)

J B Sruthi Sagar
Nikshith Puttur
Ashwath Narayanan
79 collaborations

Performances(4)View all

Aishwarya Vidhya Raghunath - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha
Narasimha Aagaccha - Aishwarya Vidhya Raghunath - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha
Sitaapathe Na Manasuna - Aishwarya Vidhya Raghunath - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha
Ille Vaikunta - Aishwarya Vidhya Raghunath - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha

Albums(1)View all

DVG'S Antahpura Geete - Ananya Nrithya Sangeetha - Vol 04

All videos(10)View all

Free
Kalanidhi - Gajananayutam - Sivasri Skanda Prasad
Free
Kalanidhi - Sri Ranga Kamalakanta -Sivasri Skandaprasad
Free
Kalanidhi - Endaro Mahanubhavulu - Sivasri Skanda Prasad
Narasimha Aagaccha - Aishwarya Vidhya Raghunath - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha
Sitaapathe Na Manasuna - Aishwarya Vidhya Raghunath - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha
Free
Dasachi Sampathi - Sivasri Skanda Prasad - Kalanidhi
Free
Promo - Aishwarya Vidhya Raghunath - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha
Navarasa Shloka & Maitrim Bhajata - Aishwarya Vidhya Raghunath - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha
Ille Vaikunta - Aishwarya Vidhya Raghunath - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha
Free
Kalanidhi - Pibare Rama Rasam - Sivasri Skanda Prasad

External Links(22)View all

Brochevarevarura (Khamas) - Charulatha Ramanujam
Sri Rama Padama (Amritavahini) - Charulatha Ramanujam
Suswaralaya 21st Anniversary Charulatha Ramanujam - N Vasudev - Ranganatha Chakravarthy 13-12-2020
Charulatha Ramanujam-04-jananI ninnuvinA
Enthani Ne (Mukhari) - Charulatha Ramanujam
Charulatha Ramanujam-02-mOkSamu galadA bhuvilO
Charulatha Ramanujam-00-introduction
Charulatha Ramanujam-01-mAkElarA vicAramu
Sarvatmakudavu (Ranjani) - Charulatha Ramanujam
Charulatha Ramanujam-05-udupiya kriSnanna
Charulatha Ramanujam-03-bhajanasEya rAdA
voco violin_charulatha ramanujam_vedalenu sri venkatesu
Sampradaya Bhajans led by Vidushi Smt Charulatha Ramanujam
Charulata Ramanujam(vioin) mamavameenakshi- varali- Dikshitar
Charulatha Ramanujam(Smt) violin -varalandu kommani gurjari Thyagarajar
Charulatha Ramanujam (Smt)violin- nadatanumanisham chittaranjani Thyagarajar
Charulatha Ramanujan(Smt)violin-bhaktibiccam sankarabharanam Thyagarajar
Charulatha Ramanujam violin. Thyagarajar kriti
Charulata Ramanujam violin mamava Meenakshi varali  Dikshitar
Charulatha Ramanujam violin sakakagraha atana Purandaradasar
Charulatha Ramanujam violin vandeham jagatvallabham hamsadwani Annamacharyar
Charulatha Ramanujam(Smt)violin -anuragamule-saraswathi Thyagarajar