Profile image

B S Purushothaman

Khanjira (Carnatic)

V V Ravi
N Manoj Siva
Carnatica Brothers
83 collaborations

External Links(6)View all

PARAMPARA-LAYA CHATHURA-KANJIRA QUARTET
Mudhra Bhaskar’s Layasamudhra – Episode-20
sri mahaganapathi gowla misrachapu Dikshitar  G Raghuramanflute AIR Ntnl Prgm Direct FM Amritvarshin
11th Day Program - Vid. Purushotham- Khanjeera
11th Day Program - Vid. Purushotham- Khanjeera
11th Day Program - Vid. Purushotham- Khanjeera