Albums(5)View all

Tatpurusha - Mahadevaram
Ishana - Mahadevaram
Sadyojata - Mahadevaram
Aghora - Mahadevaram
Vamadeva - Mahadevaram

All tracks(10)View all

Kootraa - Sadyojata - Mahadevaram
Free
Pandhuser - Vamadeva - Mahadevaram
Variya Maraiyaar - Sadyojata - Mahadevaram
Matru Patrena - Ishana - Mahadevaram
Free
Podiyudai - Tatpurusha - Mahadevaram
Sotrunai - Tatpurusha - Mahadevaram
Thilla Vaazh - Aghora - Mahadevaram
Mandhiramavadhu Neeru - Vamadeva - Mahadevaram
Free
Thodudaiya Seviyan - Ishana - Mahadevaram
Free
Kattoor Kadalae - Aghora - Mahadevaram