Profile image

Amrutha Venkatesh

Vocal (Carnatic)

M Rajeev
Arjun Ganesh
Ghatam Karthick
18 collaborations

Performances(2)View all

Amrutha Venkatesh - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha
Bharathi Maamava - Amrutha Venkatesh - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha

Albums(2)View all

Solo-s by Amrutha Venkatesh
Solo - Amrutha Venkatesh - Namajapan

Workshops(3)View all

Varnams of Swathi Tirunal
The Amazing World of Manodharma
Melodies on Krishna

Interviews(1)View all

Free
Inner Voice - Amrutha Venkatesh

Group performances(1)View all

Sing Along Nottu Swara-s - Amrutha Venkatesh

Practice tracks(22)View all

Kamalasana - Sing Along Nottu Swara-s - Amrutha Venkatesh
Pankaja Mukha - Sing Along Nottu Swara-s - Amrutha Venkatesh
Free
Shyamale Meenakshi- Sing Along Nottu Swara-s - Amrutha Venkatesh
Free
Dasharathe - Sing Along Nottu Swara-s - Amrutha Venkatesh
Jagadeesha - Sing Along Nottu Swara-s - Amrutha Venkatesh
Shankaravara - Sing Along Nottu Swara-s - Amrutha Venkatesh
Kanchisham - Sing Along Nottu Swara-s - Amrutha Venkatesh
Free
Vande Meenakshi - Sing Along Nottu Swara-s - Amrutha Venkatesh
Free
Shakti Sahita - Sing Along Nottu Swara-s - Amrutha Venkatesh
Muchukunda  - Sing Along Nottu Swara-s - Amrutha Venkatesh
Free
Solo - Amrutha Venkatesh - Dhiranana Dhirana
Solo - Amrutha Venkatesh - Sadachaleshwaram
Solo - Amrutha Venkatesh - Nageyu Barutide
Solo - Amrutha Venkatesh - Raagi Tandira
Solo - Amrutha Venkatesh - Notu Swara
Solo - Amrutha Venkatesh - Mangala Charane Mamava Satatam
Solo - Amrutha Venkatesh - Japata Japata Harinaam
Solo - Amrutha Venkatesh - Mamava Padmanaba
Free
Shyamale Meenakshi - Fusion
Solo - Amrutha Venkatesh - Nera Nammiti
Solo - Amrutha Venkatesh - Mayamma
Solo - Amrutha Venkatesh - Namajapan

All tracks(12)View all

Free
Solo - Amrutha Venkatesh - Dhiranana Dhirana
Solo - Amrutha Venkatesh - Sadachaleshwaram
Solo - Amrutha Venkatesh - Nageyu Barutide
Solo - Amrutha Venkatesh - Raagi Tandira
Solo - Amrutha Venkatesh - Notu Swara
Solo - Amrutha Venkatesh - Mangala Charane Mamava Satatam
Solo - Amrutha Venkatesh - Japata Japata Harinaam
Solo - Amrutha Venkatesh - Mamava Padmanaba
Free
Shyamale Meenakshi - Fusion
Solo - Amrutha Venkatesh - Nera Nammiti
Solo - Amrutha Venkatesh - Mayamma
Solo - Amrutha Venkatesh - Namajapan

All videos(34)View all

About Recording Classes - Inner Voice - Amrutha Venkatesh
Kamalasana - Sing Along Nottu Swara-s - Amrutha Venkatesh
Beginning Of Your Musical Journey - Inner Voice - Amrutha Venkatesh
About Time Management - Inner Voice - Amrutha Venkatesh
Use Of Learning Languages - Inner Voice - Amrutha Venkatesh
Musical Instrument Project - Inner Voice - Amrutha Venkatesh
Pankaja Mukha - Sing Along Nottu Swara-s - Amrutha Venkatesh
Free
Shyamale Meenakshi- Sing Along Nottu Swara-s - Amrutha Venkatesh
When Did You Start Teaching? - Inner Voice - Amrutha Venkatesh
Free
Dasharathe - Sing Along Nottu Swara-s - Amrutha Venkatesh
Inspiration To Write And Compose - Inner Voice - Amrutha Venkatesh
Jagadeesha - Sing Along Nottu Swara-s - Amrutha Venkatesh
Teaching Styles Of Your Gurus - Inner Voice - Amrutha Venkatesh
Raga & Tana - Amrutha Venkatesh - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha
Your Music Routine - Inner Voice - Amrutha Venkatesh
Tillana - Amrutha Venkatesh - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha
Shankaravara - Sing Along Nottu Swara-s - Amrutha Venkatesh
Maamava Padmanabha Sada - Inner Voice - Amrutha Venkatesh
Fun Incident From Concerts - Inner Voice - Amrutha Venkatesh
About Your Role Model - Inner Voice - Amrutha Venkatesh
Free
Promo - Inner Voice - Amrutha Venkatesh
Bharathi Maamava - Amrutha Venkatesh - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha
Kanchisham - Sing Along Nottu Swara-s - Amrutha Venkatesh
Free
Promo - Amrutha Venkatesh - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha
About Your First Concert - Inner Voice - Amrutha Venkatesh
About Your Academics - Inner Voice - Amrutha Venkatesh
Influence Of Gurus On You - Inner Voice - Amrutha Venkatesh
Free
Vande Meenakshi - Sing Along Nottu Swara-s - Amrutha Venkatesh
Tillana - Inner Voice - Amrutha Venkatesh
Free
Shakti Sahita - Sing Along Nottu Swara-s - Amrutha Venkatesh
How To Practice Effectively? - Inner Voice - Amrutha Venkatesh
Indu Ninna Moreya Hokke - Inner Voice - Amrutha Venkatesh
About Listening To Concerts - Inner Voice - Amrutha Venkatesh
Muchukunda  - Sing Along Nottu Swara-s - Amrutha Venkatesh

External Links(897)View all

Amrutha Venkatesh - Dhanasri Thillana - Swathi Sangeethotsavam 2015 - Kuthiramalika Palace
Amrutha Venkatesh - Vishveshwar - Swathi Sangeethotsavam 2015 - Kuthiramalika Palace
Swathi Sangeethotsavam 2019 - Team Amrutha Venkatesh - Sri Ramana Vibho
Swathi Sangeethotsavam 2016 - Amrutha Venkatesh - Madhava - Jaunpuri
Amrutha Venkatesh - Charukesi Pada Varnam - Lalgudi G.Jayaraman
Swathi Sangeethotsavam 2016 -  Amrutha Venkatesh - Reenamadanutha - Behag
Amrutha Venkatesh - Sreesha Padmanabha - Swathi Sangeethotsavam 2015 - Kuthiramalika Palace
Krishna Chandra (Bhajan) Amrutha Venkatesh
Amrutha Venkatesh, Prince Rama Varma, Master Vidyut, Smt.Remya - Tillana - 4 Generations!
Jagadodharana | Amrutha Venkatesh | Kapi Raga | Purandara Dasa | Carnatic Vocal
Bhavayami Raghuramam (Amrutha Venkatesh at Kuthiramalika) 1/2
Amrutha Venkatesh- Manaviyalakincha -Nalinakanti- Sri Tyagaraja
Na Jaane - Hamir Kalyani - Dr.M.Balamuralikrishna - Amrutha Venkatesh class
Margazhi MAHA Utsavam 20th year | Epi 18 | Amrutha Venkatesh | Daasothamargal
Jamuna Kinare. Hindustani Bhajan. Amrutha Venkatesh at Swathi Sangeethotsavam, 2013.
Kanakamayamayidum - Amrutha Venkatesh - Swathi Sangeethotsavam 2014 - Kuthiramalika
Amrutha Venkatesh - Sarasaksha Paripalaya - Kamavardhini -Maharaja Swathi Thirunal
Amrutha Venkatesh - Pahimam Brihannayike - Huseni Swarajathi -Maharaja Swathi Thirunal
Amrutha Venkatesh - Aadi Kondar - Mutthuthandavar - Mayamalavagowla
Amrutha Venkatesh - Vanajaksha
Amrutha Venkatesh - Pannagendrashaya - Ahiri- Maharaja Swathi Thirunal
Amrutha Venkatesh - Lesson - Sreesha Padmanabha - Kamas - Maharaja Swathi Thirunal
Amrutha Venkatesh - Eppo Varuvaro
Amrutha Venkatesh - A Thillana A Day - 17 - Mohana Kalyani - Vidwan Lalgudi Sri Jayaraman
Amrutha Venkatesh - Ayye Methakadinam (Nandanar Charithram)
SICA Presents Vocal concert by Smt. Amrutha Venkatesh on 9-11-21 from 6 PM || 63rd AAF 2021
5. Nadasurabhi March 2022  (Second Concert) -  Amrutha Venkatesh and Party
Amrutha Venkatesh -Bhajare Re Manasa  - Abheri Part 1
Amrutha Venkatesh - Sri Saraswathi - Arabhi - Mutthuswamy Dikshitar
Amrutha Venkatesh - Marubalkaga - Sriranjani - Tyagaraja
Amrutha Venkatesh - Ramachandra Prabhu -Maharaja Swathi Thirunal - Sindhubhairavi
Amrutha Venkatesh - Pada Varnam - Innam Enmanam - Charukesi - Adi - Vidwan Lalgudi Sri G.Jayaraman
Amrutha Venkatesh - Maaravairi Ramani - Nasikabhushani
Amrutha Venkatesh - Pahi Krishna Vasudeva - Behag - Mysore Vasudevacharya
Amrutha Venkatesh - Raghuvamsha - Kadanakuthuhalam - Patnam Subramania Iyer
Bhavayami Raghuramam (Amrutha Venkatesh at Kuthiramalika) 2/2
Amrutha Venkatesh Teaching Session - Shivanai Ninaindidu Maname - Prof T.V.Gopalakrishnan
Amrutha Venkatesh | Ullavaru Shivaalaya Maaduvaru | Raaga Madhuvanthi
Amrutha Venkatesh - Sanandam - Ragamalika-Maharaja Swathi Thirunal
December Music Festival 2018 l Sri Parthasarathy Swami Sabha l Amrutha Venkatesh
Maamava Sadaa - Kaanada - Maharaja Swathi Thirunal
Amrutha Venkatesh - Kalaye - Cenchurutti- Maharaja Swathi Thirunal
Amrutha Venkatesh -Sarasijanabha - Nattai Varnam - Palghat Sri Parameshwara Bhagavathar
Amrutha Venkatesh - Sarasa saama daana - Kapinarayani -Tyagaraja
Amrutha Venkatesh  | Elayya Belagayitu | Purandara Dasa |
Amrutha Venkatesh - Santhana Gopalakrishnam
Amrutha Venkatesh - Kanakambari - Mutthuswamy Dikshitar
Amrutha Venkatesh - Maya Gopa Bala - Kapi - Sri K.C.Keshava Pillai
Amrutha Venkatesh  - Intha Soukhyamani - Kapi - Thyagaraja   1/3
Amrutha Venkatesh - SSV 36  - Vandanamu Raghunandana -Sahana(3)- Sri Tyagaraja