External Links(12)View all

Karunai Kadale Chandrashekara Guruve
Parama Shanta Chitta - a ragamalika on Mahaperiyava
Madhurdhwani Music Fest-Brinda Manikavasagam Vocal
"Essentially Divine" by Saaswathi Prabhu-Madhuradhwani
Navavarana Kritis: Ganesha Stuti (With Advertisement)
Vanchathonuna - Srinidhi Sridharan, Akkarai Sornalatha, Sai Giridhar
Vid Ishwarya Shankar; Akkarai Swarnalatha; Renuka Prasad; Vyasa Vittala
Vid Ishwarya Shankar; Akkarai Swarnalatha; A Renuka Prasad; Vyasa Vittala
Music Season -2017 -BGS  and BGS Trus-Shanthalasubramanyam Flute
Ishwarya Shankar; Akkarai Swarnalatha; Renuka Prasad; Vyasa Vittala
Vid Ishwarya Shankar; Akkarai Swarnalatha; A Renuka Prasad; Vyasa Vittala
Vid Ishwarya Shankar; Akkarai Swarnalatha; A Renuka Prasad; Vyasa Vittala