Profile image

Aishwarya Shankar

Vocal (Carnatic)

Kamalakiran Vinjumuri
Gopalakrishnan K V
K Arun Prakash
22 collaborations

External Links(92)View all

Aishwarya Shankar, at The Music Academy, 29th December 2020
Vidushi Aishwarya Shankar for Naada Inbam
Aishwarya Shankar | Sri Venugopala : Kuranji : Muthuswamy Dikshitar | MadRasana Unplugged
Aishwarya Shankar - Carnatic Vocal Recital | HCL Concerts presents Baithak - Episode 44
AISHWARYA SHANKAR at THE MUSIC ACADEMY MADRAS 2021
Vidushi Aishwarya Shankar concert - Naada Inbam December Music Festival 2021
FULL VERSION -  Aishwarya Shankar (Vocal Concert) – Mudhra’s 26th Fine Arts Festival 2020
Kalavanta 2016 - Vocal Concert by Aishwarya Shankar (Tamil Nadu)
Parivadini Live- "Sishya Parampara of Syama Sastri" by Aishwarya Shankar @ Naada Inbam 26 Mar 2014
Theme "Sharanagati" - Aishwarya Shankar for Smt. Lakshmi Kuppuswami Memorial Concert .
Madhuradhwani - Aishwarya Shankar Vocal
PARAMAPARA-Aishwarya Shankar Vocal
Madhuradhwan-Single Mike concert-Aishwarya Shankar Vocal
Vidushi Aishwarya Shankar for Naada Inbam December Music Festival 2020
Kannan Idam - Ragamalika by Aishwarya Shankar on Gokulashtami
Vidushi Aishwarya Shankar concert - Naada Inbam December Music Festival 2022
Vidushi Aishwarya Shankar concert - Naada Inbam December Music Festival 2022
Vidushi Aishwarya Shankar concert - Naada Inbam December Music Festival 2022
Vidushi Aishwarya Shankar concert - Naada Inbam December Music Festival 2022
Vidushi Aishwarya Shankar concert - Naada Inbam December Music Festival 2022
Vidushi Aishwarya Shankar concert - Naada Inbam December Music Festival 2022
Voices of Tomorrow 2012 Aishwarya Shankar
VEENAVAADHINI SAMPRADAYA SANGIT TRUST -Aishwarya Shankar Vocal
Aishwarya Shankar - Mokshamu Galada - Saramathi
Parivadini LIVE- Vid. Aishwarya Shankar @ Naada Inbam 18 Mar 2015
PARAMAPARA-Aishwarya Shankar Vocal
Parivadini LIVE-Naada Inbam Aishwarya Shankar
Parivadini LIVE- Vid. Aishwarya Shankar
Madhuradhwani-SINGLE MIKE CONCERT-Aishwarya Shankar Vocal
Parivadini LIVE-Aishwarya Shankar @ Naada Inbam
Aishwarya Shankar - Javali Chelinenetlu - Paras
Aishwarya Shankar -  Ramanai Kannara - Mohanam - Adi - AKavi
Lec-dem – “Layānubhavam in the kṛtis of Śyāma Śāstri” by Manoj Siva - 16.01.2023
Pallavi Concert Competition l Aishwarya Shankar l Pallavi Darbar 2016 l Web Streaming
PALLAVI DARBAR 2016.-Aishwarya Shankar
Musiri Chamber Concert for Aug2016 - Carnatic Vocal by Aishwarya Shankar
Aishwarya Shankar - cidambara naTarAja - kEdAram - dIkshitar
Navarathri Celebrations (14-10-2021) - Vocal By . Smt. Aishwarya Shankar
Aishwarya Shankar - Ela Teliyalero - Darbar
Parivadini LIVE- Vid. Aishwarya Shankar @Naada Inbam 30 Dec 2014
FULL VERSION_ One Raga One Kriti by Aishwarya Shankar _Bhairavi / Sarievvaramma
Aishwarya Shankar - Vocal | Mahavidwan Culcutta K. S. Krishnamurthi Centenary Year Celebration
Aishwarya Shankar - Amba Paradevate | CAF Maargazhi Sangeetotsavam 2020
Aishwarya Shankar - Thunai Purindarul - Varamu - Papanasam Sivan
Nirguna Niramaya | Aishwarya Shankar | Composer Tayumanavar | Tuned by RK Shriramkumar | Naada Inbam
Parivadini LIVE- Aishwarya Shankar @ Naada Inbam - Dec 2017
Aishwarya Shankar - Balakrishnan Padamalar + Dhanyasi + Rupakam + PSivan - Part Two
Madhuradhwani Single Mike concert Aishwarya Shankar Vocal
Aishwarya Shankar - Balakrishnan Padamalar - Alapana - Dhanyasi - Papanasam Sivam - Part One
Isai Natya Nataka Vizha -  2022 - 23 l Aishwarya Shankar l Narada Gana Sabha